B3F3D46C-912B-4EAD-9DFC-D9B56E3CD52C

A. Erinç Yeldan, Professor of Economics at Kadir Has University. He is one of the executive directors of the International Development Economics Associates (IDEAs), New Delhi; and serves as a member-elect of the International Resource Panel of the UN Environment Programme (UNEP).He is also a member-elect of the Science Academy (Bilim Akademisi) in Turkey.  Dr Yeldan received his Ph.D. from University of Minnesota, USA, and joined the Department of Economics at Bilkent in 1988. During 1994/95 he was a visiting scholar at the University of Minnesota, and during 2007/2008 he was a Fulbright scholar at University of Massachusetts, Amherst and at Amherst College. Dr. Yeldan’s recent work focuses on development macroeconomics, vulnerability and fragmentation of labor markets, de-industrialization, and economics of climate change, and on empirical, dynamic general equilibrium models. 

Alp Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.  İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı.  Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır.  Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği(IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) seçilmiş üyesidir.

Advertisement